Wycena nieruchomości dla celów podatkowych

Gmina zakupiła nieruchomość od powiatu. W dokumencie sprzedaży określono wartość nieruchomości wraz z gruntem, która została wyceniona przez rzeczoznawcę (grunt 102.000,00; budynek 1.200.000,00). Całość została zakupiona za kwotę 550.000,00. Czy do ewidencji środków trwałych należy przyjąć wartość gruntu 102.000,00, a różnica będzie stanowić wartość budynku? Czy należy zatrudnić swojego rzeczoznawcę i na podstawie jego wyceny przyjąć wartość gruntu (nawet gdyby była ta sama)?

Czytaj więcej: http://inforlex.pl/e-poradnia/2699362,Wy...

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Facebook & Twitter główne wiadomości