Więcej uprawnionych do 50-proc. kosztów autorskich

Nowelizacja brzmienia art. 22 ust. 9b updof, która zacznie obowiązywać 19 lipca 2018 r. rozszerzy katalog rodzajów działalności uprawniających do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej: https://inforrb.pl/aktualnosci/3090004,W...

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Facebook & Twitter główne wiadomości