Różne wizje Westerplatte na rok przed 80. rocznicą wybuchu II wojny

W Dworze Artusa zaprezentowano trzy koncepcje kierunków zagospodarowania Westerplatte przygotowane przez pracownie architektoniczne na zlecenie miasta. Odmienną wizję dla Westerplatte ma też Muzeum II Wojny Światowej.

Czytaj więcej: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Roz...

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Facebook & Twitter główne wiadomości