"Nie" dla kryteriów przychodu dla obniżki w składkach ZUS

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, Związek Rzemiosła Polskiego w opinii do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz po raz kolejny wyraża stanowisko do proponowanych rozwiązań z nadzieją ich uwzględnienia w toku dalszych prac legislacyjnych.

Czytaj więcej: http://inforfk.pl/aktualnosci/408154,Nie...

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Facebook & Twitter główne wiadomości