Umowa zlecenia z absolwentem studiów I stopnia stanowi tytuł do ubezpieczeń

W przypadku ukończenia przez studenta studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia, okres pomiędzy złożeniem egzaminu dyplomowego a rozpoczęciem nauki na studiach uzupełniających jest okresem, w którym taka osoba z tytułu np. wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czytaj więcej: http://inforfk.pl/temat-dnia/359655,Umow...

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Facebook & Twitter główne wiadomości